Lingua Bohemica Home Page

Čeština pro cizince

LINGUA BOHEMICA je soukromá instituce založená v roce 1995, která se specializuje na výuku češtiny pro cizince.

Pořádáme kurzy pro veřejnost i kurzy firemní (individuální, skupinové, intenzivní: týdenní, dvoutýdenní, měsíční, víkendové, letní), konverzační kurzy a přípravné kurzy na zkoušku CCE (Czech Certificate Exam). Nabízíme také výuku přes skype. Rovněž zajišťujeme kurzy češtiny pro překladatele institucí Evropské unie, kurzy pro studenty bohemistiky a kurzy pro cizince, kteří mají české rodiče.

Lingua Bohemica nabízí také výuku cizích jazyků.

Poskytujeme překladatelské služby a zajišťujeme korektury českých textů.

Vyučování je živé, interaktivní, efektivní.

Obsah kurzů je zaměřen především na rozvoj komunikativních dovedností (dorozumění se v běžných situacích) a schopnosti porozumět mluvenému i psanému projevu.

Program kurzu vytváříme podle potřeb a požadavků klientů.

Dáváme přednost přímé metodě výuky, tedy bez zprostředkujícího jazyka. (Pokud je to nezbytné, lektoři používají jako zprostředkující jazyk angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu, španělštinu.)

Naši lektoři jsou kvalifikovaní, mají univerzitní vzdělání. Vystudovali nejen jazyk, který vyučují, ale i metodiku výuky. Používají nové vyučovací metody. Jsou přátelští, trpěliví, schopni přizpůsobit se klientům.

Naše kurzy navštěvují nejen klienti, kteří v ČR žijí a používají češtinu v každodenní komunikaci, v zaměstnání (např. manažeři, diplomaté), ale i zahraniční studenti bohemistiky nebo lidé, pro které se český jazyk stal koníčkem. Někteří klienti se na naše kurzy pravidelně vracejí. K našim klientům patří také překladatelé a tlumočníci institucí EU.

Naše PLUS

  • živé a efektivní vyučování
  • přátelská atmosféra
  • kvalifikovaní a zkušení lektoři schopni přizpůsobit se klientům
  • profesionální úroveň metodiky
  • malý počet studentů ve skupině (maximálně 4)
  • vytváření učebních materiálů pružně a aktuálně podle potřeb klientů